wax

  • wax
  • wax
  • wax
  • wax
  • wax

17-1-2558 7-03-28

wax

Under Arm Waxing

การแว็กซ์ใต้วงแขน ทำให้เรียบเนียน ขาว ใส ไร้ที่ติ

Under Arms Waxing
Armpit waxing for a very smooth, white and flawless skin.

17-1-2558 7-04-37

Leg Waxing
การแว็กซ์หน้าขา ทำให้เรียบเนียน ขาว ใส ไร้ที่ติ

Leg Waxing
Leg waxing for a very smooth, white and flawless skin. Arm Waxing
การแว็กซ์หน้าขา ทำให้เรียบเนียน ขาว ใส ไร้ที่ติ

Arm Waxing
Arm waxing for a very smooth, white and flawless skin.

17-1-2558 7-05-41

Bikini Waxing

การแว็กซ์ตัดขอบชุดว่ายน้ำ ทำให้เรียบเนียน ขาว ใส ไร้ที่ติ

Bikini Waxing
Waxing for a very smooth, white skin; perfect for those who love to wear bikinis

17-1-2558 7-06-53

Brazilian Waxing

การแว็กซ์บริเวณจุดซ่อนเร้น ทำให้เรียบเนียน ขาว ใส ไร้ที่ติ

Brazilian Waxing
Waxing of the secret hidden spot for the smoothness and the whiteness of the skin.

17-1-2558 7-07-57

Firming

รับรองผลของการสลายไขมัน ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ 1-3 นิ้ว ด้วยการนวดสลายไขมันที่เน้นความปลอดภัย โดยใช้ลีลาการนวดสไตล์ อโรม่า ผสมผสานกับ น้ำมันสูตรรเฉพาะสัดส่วนของทางร้านเพื่อกระตุ้น การสลายของไขมันส่วนเกินของร่างกายและจะถูกขับออกมาในรูปแบบปัสสาวะ และเหงื่อ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลดสัดส่วนและเหงื่อ เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลดสัดส่วน โดยเฉพาะ เช่น หน้าท้อง ต้นขา แขน

Firming
We guarantee for the dissolving & break down of the cellulite/fats by 1-3 inches on the first treatment with our special massage session. The combination of an aromatherapy and a unique massaging style with very special formula massing oil will stimulate the metabolism system to dissolve the excessive body fats and extrudes them out with sweats and urinate. Perfect for those who want to slim down: particularly in, abdominal area, thighs and arms.

happy wheels