Style Sweedish

  • Style Sweedish

17-1-2558 6-52-21

Style Sweedish 

เป็นการนวดในแนวของการกระตุ้นไขมันใต้รูขุมขน นวดปานกลาง มีเสียง หยิบ ดีด สับ ทุบ ด้วยปลายนิ้วและสันมือ ช่วยละลายไขมันใต้รูขุมขน กระตุ้นการไหลเวียน ของน้ำเหลืองและโลหิตได้ดี การนวดจะเน้นทั้งตัวพร้อมนวดศรีษะ ให้คุณได้รับความผ่อนคลาย และการกระตุ้นการไหลเวียนไปพร้อมๆกัน

Swedish Style
This massaging style is a treatment that stimulates the metabolism system in the body to dissolving cellulite, fat under the skin layers. This is an intermediate massaging level that uses the art of the sensational sounds from finger flips and chops, great for your relaxation. This is a total body massage, great for stress released and helps with the blood circulation.

happy wheels